EU

Projekt „Podpora výuky studijních oborů dálkové formy zavedením e-learningové podpory, vytváření studijních opor ve spolupráci s odborníky z praxe“ reg.č. CZ.1.07/2.1.00/32.0032 je realizován za podpory operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Vlnová optika
(VO)

Studijní opora Vlnová optika poskytuje studentům doplňující studijní materiály ve kterých se zabývá třemi základními vlnovými projevy – polarizací, interferencí a difrakcí světla. Její studium přináší teoretický základ pro vhled do brýlové a technické optiky i do dalších příbuzných oblastí, se kterými se oční optik setkává v běžné praxi. Studijní opora Vlnová optika doplňuje konzultace v rozsahu 18 hodin přednášek a 2 hodin cvičení.

Vlnová optika je oblast fyziky, která studuje vlnové projevy světla - polarizaci, interferenci a difrakci. V běžném životě vnímáme vlnový charakter světla také v různých aplikacích zmíněných jevů - proto se budeme zabývat i problematikou tenkých (antireflexních) vrstvev, funkcí polarizačních filtrů, ohybem světla na různých typech překážek a s tím související rozlišovací schopností optických přístrojů.