EU

Projekt „Podpora výuky studijních oborů dálkové formy zavedením e-learningové podpory, vytváření studijních opor ve spolupráci s odborníky z praxe“ reg.č. CZ.1.07/2.1.00/32.0032 je realizován za podpory operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Geometrická optika
(GEO)

Studijní opora poskytuje studentům osnovu teoretické výuky doplněné o názorné obrázky a schémata s cílem seznámit studenty především s odrazem a průchodem světla optickými prvky a soustavami, základními zákonitostmi optického zobrazování a parametry různých optických prostředí. Její studium přináší teoretický základ pro vhled do brýlové a technické optiky i do dalších příbuzných oblastí, se kterými se oční optik setkává v běžné praxi. Studijní opora doplňuje 38 výukových hodin přednášek a 6 hodin cvičení dle učebního plánu.

Geometrická optika je oblast fyziky, která studuje zákonitosti optického zobrazování - jako např. průchod světla optickým hranolem, odraz a lom na kulových plochách, průchod světla spojnými a rozptylnými čočkami, popř. optickými soustavami. Seznámíte se zde s metodami (výpočetními i konstrukčními) nutnými k pochopení, určení a vysvětlení vlastností obrazu.