EU

Projekt „Podpora výuky studijních oborů dálkové formy zavedením e-learningové podpory, vytváření studijních opor ve spolupráci s odborníky z praxe“ reg.č. CZ.1.07/2.1.00/32.0032 je realizován za podpory operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

AJ-SEM2
(AJ-SEM2)

Tento kurz slouží k výuce anglického jazyka pro studenty oboru Diplomovaný oční optik. Je rozdělen dle studijních období (semestrů). Tato část kurzu připraví studenty k závěrečné zkoušce z následujících odborných témat. Anamnéza a oční prohlídka. První pomoc. Zdravý životní styl. Fyzilologické funkce. Součástí kurzu jsou i gramatické články zaměřené na tvorbu otázek, vztažné a časové věty. Kurz Anglický jazyk pro oční optiky - 1. ročník - letní období je určen pro druhý semestr studia.