EU

Projekt „Podpora výuky studijních oborů dálkové formy zavedením e-learningové podpory, vytváření studijních opor ve spolupráci s odborníky z praxe“ reg.č. CZ.1.07/2.1.00/32.0032 je realizován za podpory operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

AJ-SEM1
(AJ-SEM1)

Tento kurz slouží k výuce anglického jazyka pro studenty oboru Diplomovaný oční optik. Kurz připraví studenty k závěrečné zkoušce z anglického jazyka z následujících odborných témat: Lidské tělo. Systémy lidského těla. Český vzdělávací systém. Zdravotní péče. Součástí kurzu je zároveň několik základních gramatických kategorií. Jedná se tedy o první část kurzu, jejíž obsah je předmětem zimního semestru v prvním ročníku studia.