EU

Projekt „Podpora výuky studijních oborů dálkové formy zavedením e-learningové podpory, vytváření studijních opor ve spolupráci s odborníky z praxe“ reg.č. CZ.1.07/2.1.00/32.0032 je realizován za podpory operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

AJ-SEM 6 (AJ3-LO)
(AJ 6)

Tento kurz slouží k výuce anglického jazyka pro studenty oboru Sociální práce. Je rozdělen dle studijních období (semestrů). Tato část kurzu připraví studenty k závěrečné zkoušce z následujících odborných témat. Sociální práce s menšinami a uprchlíky; Sociální práce v oblasti prevence a řešení patologických jevů; Pomoc handicapovaným lidem; Příležitosti a pracovní možnosti pro sociální pracovníky. Součástí kurzu jsou i gramatické články zaměřené na modální slovesa, gerundium sloves, užití infinitivu a stupňování přídavných jmen. Kurz Anglický jazyk pro sociální pracovníky - 3. ročník - letní období je určen pro šestý semestr studia.