EU

Projekt „Podpora výuky studijních oborů dálkové formy zavedením e-learningové podpory, vytváření studijních opor ve spolupráci s odborníky z praxe“ reg.č. CZ.1.07/2.1.00/32.0032 je realizován za podpory operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

AJ-SEM 5 (AJ3-ZO)
(AJ 5)

Tento kurz slouží k výuce anglického jazyka pro studenty oboru Sociální práce. Je rozdělen dle studijních období (semstrů). Tato část kurzu připraví studenty k závěrečné zkoušce z následujících odborných témat: Problematika bezdomovectví; Sociální práce se seniory; Problematika nezaměstnanosti; Sociální práce a problémy současného světa. V gramatické části kapitol si studenti zopakují trpný rod a modální slovesa. Kurz Anglický jazyk pro sociální pracovníky - 3. ročník - zimní období je určen pro pátý semestr studia.