EU

Projekt „Podpora výuky studijních oborů dálkové formy zavedením e-learningové podpory, vytváření studijních opor ve spolupráci s odborníky z praxe“ reg.č. CZ.1.07/2.1.00/32.0032 je realizován za podpory operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

AJ-SEM 4 (AJ2-LO)
(AJ 4)

Tento kurz slouží k výuce anglického jazyka pro studenty oboru Sociální práce. Je rozdělen dle studijních období (semestrů). Tato část kurzu připraví studenty k závěrečné zkoušce z následujících odborných témat. Choroby a problematika závislosti; Metody sociální práce; Sociální práce v oblasti péče o děti; Sociální problémy dospívajících. Součástí kurzu jsou i gramatické články zaměřené na předpřítomný a budoucí čas. Kurz Anglický jazyk pro sociální pracovníky - 2. ročník - letní období je určen pro čtvrtý semestr studia.