EU

Projekt „Podpora výuky studijních oborů dálkové formy zavedením e-learningové podpory, vytváření studijních opor ve spolupráci s odborníky z praxe“ reg.č. CZ.1.07/2.1.00/32.0032 je realizován za podpory operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

AJ-SEM 2 (AJ1-LO)
(AJ 2)

Tento kurz slouží k výuce anglického jazyka pro studenty oboru Sociální práce. Je rozdělen dle studijních období (semestrů). Tato část kurzu připraví studenty k závěrečné zkoušce z následujících odborných témat. Sociální zařízení a služby; Sociální politika; Charitativní organizace; Lidské tělo, prevence a první pomoc. Součástí kurzu jsou i gramatické články zaměřené na tvorbu otázek, vztažné a časové věty. Kurz Anglický jazyk pro sociální pracovníky - 1. ročník - letní období je určen pro druhý semestr studia.