EU

Projekt „Podpora výuky studijních oborů dálkové formy zavedením e-learningové podpory, vytváření studijních opor ve spolupráci s odborníky z praxe“ reg.č. CZ.1.07/2.1.00/32.0032 je realizován za podpory operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

AJ-SEM1 (AJ1-ZO)
(AJ 1)

Studijní opora Anglický jazyk pro obor Sociální práce doplňuje v 25 tematických okruzích konzultace v seminářích v rozsahu 65 výukových hodin a poskytuje studentům základní osnovu stěžejního absolventského předmětu vzdělávacího programu. Studijní opora podává přehled o všech odborných tématech toho předmětu, ale i gramatických jevech a obecné slovní zásobě. Vytváří tak výchozí základ pro další možné vzdělávání, práci v zahraničí a komunikaci s anglicky mluvícími občany.

Tento kurz slouží k výuce anglického jazyka pro studenty oboru Sociální práce. Kurz připraví studenty k závěrečné zkoušce z anglického jazyka z následujících odborných témat: Příprava ná práci sociálního pracovníka, Motivace v sociální práci, Osobní vlastnosti sociálního pracovnía a Lidé, kteří potřebují sociální pomoc. Součástí kurzu je zároveň několik základních gramatických kategorií. Jedná se tedy o první část kurzu, jejíž obsah je předmětem zimního semestru v prvním ročníku studia.