EU

Projekt „Podpora výuky studijních oborů dálkové formy zavedením e-learningové podpory, vytváření studijních opor ve spolupráci s odborníky z praxe“ reg.č. CZ.1.07/2.1.00/32.0032 je realizován za podpory operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Teorie a metody sociální práce
(TMSP)

Studijní opora Teorie a metody sociální práce doplňuje ve 23 tematických okruzích konzultace v přednáškách a cvičeních v rozsahu 42 hodin přednášek a 20 cvičení a poskytuje studentům základní osnovu absolventského předmětu vzdělávacího programu. Seznamuje se základními principy, hodnotami, vývojem, teoretickými perspektivami, přístupy, modely a metodami sociální práce s důrazem na aplikaci získaných poznatků do praxe. Student/ka/ se učí identifikovat se s profesí sociální práce, znát její etické principy, hranice a specifika.

Cílem kurzu Teorie a metody sociální práce je, aby studující oboru Sociální práce získali základní přehled o vývoji sociální práce a její legitimitě, přijali hodnoty sociální práce a osvojili si základní etické principy sociální práce, její terminologii, orientovali se v hlavních myšlenkových proudech ovlivňujících rozvoj sociální práce, znali teoretické modely relevantní pro sociální práci a osvojili si základní metody a techniky pro výkon sociální práce.