EU

Projekt „Podpora výuky studijních oborů dálkové formy zavedením e-learningové podpory, vytváření studijních opor ve spolupráci s odborníky z praxe“ reg.č. CZ.1.07/2.1.00/32.0032 je realizován za podpory operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Systém prevence kriminality
(SPK)

Studijní opora profilujícího předmětu vzdělávacího programu poskytuje studentům základní osnovu studia předmětu, který je dotován 20 výukovými hodinami přednášek a 18 výukovými hodinami praktických cvičení. Texty opor objasňují základními principy prevence kriminality s cílem pochopit důvody páchání jednotlivých trestných činů a reagovat vytvořením preventivních programů. Důraz je kladen na prevenci jednotlivých druhů kriminality. Texty vysvětlují základní postupy vytváření preventivních programů a projektů proti kriminalitě. Dále texty poskytují základní informace z oblasti páchání hospodářských trestných činů. Zejména se jedná o problematiku padělání a pozměňování peněz, platebních prostředků, dokladů a dalších dokumentů. Rovněž se jedná o trestné činy vztahující se právu autorskému nebo o činy ve vztahu ke korupci, veřejným zakázkám a dále k legalizaci výnosů z takové činnosti. Důraz je kladen na popis rozpoznání pachatelů hospodářské kriminality – typologie a jejich motivaci a formy páchání trestné činnosti. Další část textů je zaměřena na znalosti nejvýznamnějších trestných činů z oblasti hospodářské kriminality a na případy z praxe.