EU

Projekt „Podpora výuky studijních oborů dálkové formy zavedením e-learningové podpory, vytváření studijních opor ve spolupráci s odborníky z praxe“ reg.č. CZ.1.07/2.1.00/32.0032 je realizován za podpory operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Prevence dopravní nehodovosti
(PDN)

Studijní opora seznamuje studující se základními principy a vývojem dopravně bezpečnostní činnosti, se systémem prevence dopravní nehodovosti a současným stavem dopravně bezpečnostní činností a preventivními aktivitami
v České republice. Studiem textů získají studenti znalosti o možnostech minimalizovat dopravní nehodovost a rozsah následků.  Text opor je zaměřen na získání teoretických znalostí v oblastech dokumentace a řešení protiprávního jednání účastníků silničního provozu. Významná část textů je zaměřena na dopravně bezpečnostní opatření na pozemních komunikacích komunikaci a realizace místní a přechodné úpravy  provozu. Studijní opora je doplněna příklady k procvičení teoretických znalostí. Studijní opora doplňuje v teoretické rovině konzultace v rozsahu 15 výukových hodin přednášek a 10 výukových hodin cvičení.