EU

Projekt „Podpora výuky studijních oborů dálkové formy zavedením e-learningové podpory, vytváření studijních opor ve spolupráci s odborníky z praxe“ reg.č. CZ.1.07/2.1.00/32.0032 je realizován za podpory operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Technologie
(TEC)

Studijní opora Technologie poskytuje studentů teoretický základ pro práci ve školní výukové laboratoři. Studijní opora poskytuje teoretické podklady pro využití různých metod při posuzování vhodnosti výběru některých typů brýlových obrub a čoček z hlediska použitých materiálů a druhů povrchové úpravy. Dále se zabývá technologií zpracování zakázek v oční optice, otázkou čištění a problematikou výroby speciálních čoček. Studijní opora doplňuje stěžejní předmět vzdělávacího programu v rozsahu 60 hodin výukových hodin.