EU

Projekt „Podpora výuky studijních oborů dálkové formy zavedením e-learningové podpory, vytváření studijních opor ve spolupráci s odborníky z praxe“ reg.č. CZ.1.07/2.1.00/32.0032 je realizován za podpory operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Brýlová optika
(BO)

Studijní opora Brýlová optika poskytuje studentům základní teoretické informace v oblasti korekce zraku, potřebné pro jejich budoucí povolání očního optika. Doplňuje 56 výukových hodin přednášek a 4 hodiny cvičení dle výukového plánu. Studijní opora se soustřeďuje na fyzikálně matematické zdůvodnění aplikace korekčních pomůcek a početní stanovení jejich vlastností a kvality.