EU

Projekt „Podpora výuky studijních oborů dálkové formy zavedením e-learningové podpory, vytváření studijních opor ve spolupráci s odborníky z praxe“ reg.č. CZ.1.07/2.1.00/32.0032 je realizován za podpory operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Nauka o zraku
(NAZ)

Studijní opora Nauka o zraku doplňuje konzultace v rozsahu 38 výukových hodin přednášek a 4 hodin cvičení dle učebního plánu. Texty studijní opory poskytují studentům základní poznatky z anatomie, fyziologie a patologie oka. Texty jsou vhodně doplněny fotografiemi a obrázky. Hlavním bodem předmětu je osvojení si základních vědomostí, které budou studenti využívat při výkonu povolání v poradenské službě.