EU

Projekt „Podpora výuky studijních oborů dálkové formy zavedením e-learningové podpory, vytváření studijních opor ve spolupráci s odborníky z praxe“ reg.č. CZ.1.07/2.1.00/32.0032 je realizován za podpory operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Informační a komunikační technologie
(IKT)

Studijní opora Informační a komunikační technologie rozšiřuje na teoretické bázi praktickou výuku na PC ve školní laboratoři výpočetní techniky, která probíhá v rozsahu 20 výukových hodin. Studijní texty poskytují základní teoretické informace o PC a jeho možných připojených zařízeních (periferií). Hlavní náplní je poskytnout teoretické podklady pro zpracování dat a informací pro každodenní potřeby očního optika. Získané znalosti a dovednosti student využije při tvorbě absolventské práce, její prezentace u absolutoria s využitím komunikačních technologií včetně interaktivní projekce. Dále tyto znalosti může absolvent využít i při pokračování ve studiu na vysoké škole.