EU

Projekt „Podpora výuky studijních oborů dálkové formy zavedením e-learningové podpory, vytváření studijních opor ve spolupráci s odborníky z praxe“ reg.č. CZ.1.07/2.1.00/32.0032 je realizován za podpory operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Teorie sebeobrany
(TSEB)

Studijní opora Teorie sebeobrany seznamuje studenty s problematikou sebeobrany v běžném životě.  Uvádí základní definice sebeobrany, charakterizuje jediný možný způsob  jejího uplatnění v  rámci legislativy České republiky.  Doporučuje využití taktických zásad včetně dostupných prostředků k úspěšnému řešení  krizové  situace.  Studijní opora doplňuje konzultační hodiny předmětu v rozsahu 13 hodin přednášek a 4 hodin cvičení.