EU

Projekt „Podpora výuky studijních oborů dálkové formy zavedením e-learningové podpory, vytváření studijních opor ve spolupráci s odborníky z praxe“ reg.č. CZ.1.07/2.1.00/32.0032 je realizován za podpory operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Základy managementu a marketingu
(ZMM)

Studijní opora obsahuje dva tématické bloky. V prvním bloku studijní opora seznamuje studenty se základními principy a vývojem managementu a s manažerskými funkcemi (rozhodování, plánování, organizování, vedení lidí, kontrola) a se základy strategického i provozního managementu. Druhý bloky je zaměřen na aktuální, stručný, ale ucelený souhrn základních informací a poznatků o marketingu. Významnou součástí textu je vymezení nástrojů a metod, které marketing využívá při ovlivňování trhu. Studijní opora doplňuje v teoretické rovině 10 hodin přednášek a 10 hodin cvičení.