EU

Projekt „Podpora výuky studijních oborů dálkové formy zavedením e-learningové podpory, vytváření studijních opor ve spolupráci s odborníky z praxe“ reg.č. CZ.1.07/2.1.00/32.0032 je realizován za podpory operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Základy ekonomiky a účetnictví
(ZEU)

Úvodní tématické celky modulu objasňují základní ekonomické pojmy, hlavní aspekty fungování ekonomického systému a fungování tržního mechanismu. V jeho dalších částech je postupně analyzováno rozhodování základních ekonomických subjektů na trhu výrobků a služeb, charakterizována propojenost jednotlivých trhů, jsou konkretizovány překážky efektivního fungování ekonomiky a vliv vlády na tyto procesy. Modul se dále zabývá podnikem, rozebírá různé právní formy podnikání, podrobně se věnuje procesu zakládání živnosti. Vysvětluje specifika managementu a řízení lidských zdrojů a zdůrazňuje vliv marketingu na úspěch v podnikání. V závěrečné třetině modulu je pozornost soustředěna na účetnictví jako na disciplínu zachycující řadu údajů, jejímž výstupem jsou informace o finanční situaci podniku, potřebné k řízení činnosti podniku a určování jeho budoucích úkolů. Je vysvětlena základní struktura účetnictví v podniku, podrobně je objasněna majetková a kapitálová struktura podniku, konstrukce účtové osnovy a náplň a obsah roční účetní závěrky.