EU

Projekt „Podpora výuky studijních oborů dálkové formy zavedením e-learningové podpory, vytváření studijních opor ve spolupráci s odborníky z praxe“ reg.č. CZ.1.07/2.1.00/32.0032 je realizován za podpory operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Základy a aplikovaná psychologie
(ZAP)

Studijní opora poskytuje studentům v 9 tématických blocích teoretický základ pro studium základních pojmů a z podstaty a smyslu psychologie. Tématické okruhy jsou  zaměřeny na obecnou psychologii, psychologii osobnosti a základní problematice sociální psychologie. Studující budou seznámeni s problematikou socializace osobnosti, sociálních skupin, sociální komunikace. Studijní opora poskytuje též teoretický základ psychologie managementu. Texty doplňují v teoretické rovině 12 hodin přednášek a 35 hodin cvičení dle výukového plánu.