EU

Projekt „Podpora výuky studijních oborů dálkové formy zavedením e-learningové podpory, vytváření studijních opor ve spolupráci s odborníky z praxe“ reg.č. CZ.1.07/2.1.00/32.0032 je realizován za podpory operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Prevence hospodářské kriminality
(PHK)

Kurz pomůže studentovi v orientaci, jaké subjekty trestního řízení v ČR existují, jaká mají práva a povinnosti. Dále se student seznámí se stádii trestního řízení a důkazy, kterými se trestní řízení v oblasti hospodářské prokazuje. Zorientuje se v trestním zákoníku č. 40/2009 Sb., bude umět vyjmenovat některé trestné činy hospodářské a bude umět rozpoznat závadové jednání v praxi. Studen obohatí své vědomosti o znalost ochranných rvků na bankovkách, pozná možnosti úprav zařízení na výdej bankovek (bankomaty - skimming). Student se seznámí s problematickými oblastmi ve vztahu k vybírání daní a dalších poplatků, padělání - peněz, zboží, porušovbání autroských práv a dlších možných trestných činů.