EU

Projekt „Podpora výuky studijních oborů dálkové formy zavedením e-learningové podpory, vytváření studijních opor ve spolupráci s odborníky z praxe“ reg.č. CZ.1.07/2.1.00/32.0032 je realizován za podpory operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Přístrojová optika
(PO)

Studijní opora poskytuje studentům teoretické podklady pro konzultace v rozsahu 26 výukových hodin přednášek a 6 hodin cvičení dle učebního plánu. Studijní opora Přístrojová optika seznamuje studenty s měřícími a diagnostickými přístroji očních ordinací tak, aby mohli na odborné úrovni komunikovat s optometristy a očními lékaři a dále je seznámit s konstrukcí a funkcí přístrojového a strojního vybavení v očních optikách. Obsah opory bude průběžně aktualizován v souladu s rozvojem techniky v oboru oční optiky.