EU

Projekt „Podpora výuky studijních oborů dálkové formy zavedením e-learningové podpory, vytváření studijních opor ve spolupráci s odborníky z praxe“ reg.č. CZ.1.07/2.1.00/32.0032 je realizován za podpory operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

 • Studijní opora Anglický jazyk pro obor Sociální práce doplňuje v 25 tematických okruzích konzultace v seminářích v rozsahu 65 výukových hodin a poskytuje studentům základní osnovu stěžejního absolventského předmětu vzdělávacího programu. Studijní opora podává přehled o všech odborných tématech toho předmětu, ale i gramatických jevech a obecné slovní zásobě. Vytváří tak výchozí základ pro další možné vzdělávání, práci v zahraničí a komunikaci s anglicky mluvícími občany.

  Tento kurz slouží k výuce anglického jazyka pro studenty oboru Sociální práce. Kurz připraví studenty k závěrečné zkoušce z anglického jazyka z následujících odborných témat: Příprava ná práci sociálního pracovníka, Motivace v sociální práci, Osobní vlastnosti sociálního pracovnía a Lidé, kteří potřebují sociální pomoc. Součástí kurzu je zároveň několik základních gramatických kategorií. Jedná se tedy o první část kurzu, jejíž obsah je předmětem zimního semestru v prvním ročníku studia.

  Self enrolment
 • Tento kurz slouží k výuce anglického jazyka pro studenty oboru Sociální práce. Je rozdělen dle studijních období (semestrů). Tato část kurzu připraví studenty k závěrečné zkoušce z následujících odborných témat. Sociální zařízení a služby; Sociální politika; Charitativní organizace; Lidské tělo, prevence a první pomoc. Součástí kurzu jsou i gramatické články zaměřené na tvorbu otázek, vztažné a časové věty. Kurz Anglický jazyk pro sociální pracovníky - 1. ročník - letní období je určen pro druhý semestr studia.

  Self enrolment
 • Tento kurz slouží k výuce anglického jazyka pro studenty oboru Sociální práce. Je rozdělen dle studijních období (semEstrů). Tato část kurzu připraví studenty k závěrečné zkoušce z následujících odborných témat: Sociální práce a zdravotnická zařízení; Česká republika; Evropská Unie; Rodina Kurz Anglický jazyk pro sociální pracovníky - 2. ročník - zimní období je určen pro třetí semestr studia.

  Self enrolment
 • Tento kurz slouží k výuce anglického jazyka pro studenty oboru Sociální práce. Je rozdělen dle studijních období (semestrů). Tato část kurzu připraví studenty k závěrečné zkoušce z následujících odborných témat. Choroby a problematika závislosti; Metody sociální práce; Sociální práce v oblasti péče o děti; Sociální problémy dospívajících. Součástí kurzu jsou i gramatické články zaměřené na předpřítomný a budoucí čas. Kurz Anglický jazyk pro sociální pracovníky - 2. ročník - letní období je určen pro čtvrtý semestr studia.

  Self enrolment
 • Tento kurz slouží k výuce anglického jazyka pro studenty oboru Sociální práce. Je rozdělen dle studijních období (semstrů). Tato část kurzu připraví studenty k závěrečné zkoušce z následujících odborných témat: Problematika bezdomovectví; Sociální práce se seniory; Problematika nezaměstnanosti; Sociální práce a problémy současného světa. V gramatické části kapitol si studenti zopakují trpný rod a modální slovesa. Kurz Anglický jazyk pro sociální pracovníky - 3. ročník - zimní období je určen pro pátý semestr studia.

  Self enrolment
 • Tento kurz slouží k výuce anglického jazyka pro studenty oboru Sociální práce. Je rozdělen dle studijních období (semestrů). Tato část kurzu připraví studenty k závěrečné zkoušce z následujících odborných témat. Sociální práce s menšinami a uprchlíky; Sociální práce v oblasti prevence a řešení patologických jevů; Pomoc handicapovaným lidem; Příležitosti a pracovní možnosti pro sociální pracovníky. Součástí kurzu jsou i gramatické články zaměřené na modální slovesa, gerundium sloves, užití infinitivu a stupňování přídavných jmen. Kurz Anglický jazyk pro sociální pracovníky - 3. ročník - letní období je určen pro šestý semestr studia.

  Self enrolment
 • Kurz seznamuje studující s odbornými tématy z oblasti sociální práce. Kurz je rozdělen do 25 kapitol. Každá kapitola je orientována na určitou část z oblasti sociální práce.

 • Studijní opora Německý jazyk pro obor Sociální práce doplňuje v 25 tematických okruzích konzultace v seminářích v rozsahu 65 výukových hodin a poskytuje studentům základní osnovu stěžejního absolventského předmětu vzdělávacího programu. Studijní opora podává přehled o všech odborných tématech toho předmětu, ale i gramatických jevech a obecné slovní zásobě. Vytváří tak výchozí základ pro další možné vzdělávání, práci v zahraničí a komunikaci s anglicky mluvícími občany.

  Tento kurz seznamuje studující s odbornými tématy z oblasti sociální práce. Kurz je rozdělen do 12 kapitol. Každá kapitola je orientována na určitou část z oblasti sociální práce.

  Self enrolment
Skip Navigation

Navigation