EU

Projekt „Podpora výuky studijních oborů dálkové formy zavedením e-learningové podpory, vytváření studijních opor ve spolupráci s odborníky z praxe“ reg.č. CZ.1.07/2.1.00/32.0032 je realizován za podpory operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

  • Tento kurz slouží k výuce anglického jazyka pro studenty oboru Diplomovaný oční optik. Kurz připraví studenty k závěrečné zkoušce z anglického jazyka z následujících odborných témat: Lidské tělo. Systémy lidského těla. Český vzdělávací systém. Zdravotní péče. Součástí kurzu je zároveň několik základních gramatických kategorií. Jedná se tedy o první část kurzu, jejíž obsah je předmětem zimního semestru v prvním ročníku studia.

    Self enrolment
  • Tento kurz slouží k výuce anglického jazyka pro studenty oboru Diplomovaný oční optik. Je rozdělen dle studijních období (semestrů). Tato část kurzu připraví studenty k závěrečné zkoušce z následujících odborných témat. Anamnéza a oční prohlídka. První pomoc. Zdravý životní styl. Fyzilologické funkce. Součástí kurzu jsou i gramatické články zaměřené na tvorbu otázek, vztažné a časové věty. Kurz Anglický jazyk pro oční optiky - 1. ročník - letní období je určen pro druhý semestr studia.

    Self enrolment
  • Tento kurz slouží k výuce anglického jazyka pro studenty oboru Diplomovaný oční optik. Je rozdělen dle studijních období (semstrů). Tato část kurzu připraví studenty k závěrečné zkoušce z následujících odborných témat. Nemoci Drogy a farmakologie. Anatomie hlavy. Lidské smysly. Kurz Anglický jazyk pro oční optiky - 2. ročník - zimní období je určen pro třetí semestr studia.

    Self enrolment
Skip Navigation

Navigation