EU

Projekt „Podpora výuky studijních oborů dálkové formy zavedením e-learningové podpory, vytváření studijních opor ve spolupráci s odborníky z praxe“ reg.č. CZ.1.07/2.1.00/32.0032 je realizován za podpory operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Sub-categories
Diplomovaný oční optik
Bezpečnost obyvatelstva
Sociální práce
  • Motto: „První pomoc jsou dvě holé ruce, zdravý selský rozum a dobrá vůle pomoci druhému člověku.“

    Self enrolment
  • Studijní opora předmětu Seminář k absolventské práci poskytuje studujícím druhého ročníku informace pro psaní absolventské práce a doplňuje 5 výukových hodin konzultací. Seznamuje s jednotlivými etapami psaní delšího odborného textu – výběrem tématu, cíli práce, definicí ústředních pojmů a metodami výzkumu. Vede k samostatné práci s literaturou a k tomu, aby na konci studia byli studující schopni odevzdat kvalitní absolventskou práci se smysluplnými cíli, obsahem a požadovanou formální strukturou.

    Cílem předmětu je poskytnout studentům dostatek informací pro psaní a obhajobu absolventské práce.

    Self enrolment
Skip Navigation

Navigation